Pohřby

Volba Pohřebního ústavu vždy závisí výhradně na Vašem rozhodnutí. Nejste v žádném případě povinni sjednat pohřeb u Pohřební služby, která již odvezla zesnulého.

Pohřeb se smutečním obřadem

Jedná se o tradiční obřad se smuteční rozloučením. Obřad je doprovázen smuteční hudbou a květinovými dary. Po rozloučení dojde ke kremaci, nebo uložení do hrobu, či rodinné hrobky. Pohřeb zahrnuje proslov řečníka a reprodukovanou, nebo živou hudbu.

Bezplatná linka

NON-STOP

Cena pohřbu

Dle zákona 256/2001 Sb. o regulaci reklamy v pohřebnictví není povoleno na webových stránkách uvádět ceny pohřbu, proto cenu sdělujeme telefonicky na čísle 800 321 136.

Produkty Pohřební služby Nymburk

Výběr vhodné rakve z našeho katalogu

Potisk stuh s textem na rozloučenou – s textem Vám poradíme

Výběr obřadní síně na Nymbursku a v Praze.

Rezervace termínu  ve vybrané smuteční síni

Tisk smutečního oznámení včetně grafické úpravy počkání v naší kanceláři

Pohřeb bez obřadu

Pohřeb bez obřadu je v poslední době žádaným způsobem pohřbu. Tato varianta pohřbu zahrnuje pouze zpopelnění zesnulého v krematoriu a uložení popela do urny. Smuteční obřad se nekoná. Jedná se o nejlevnější variantu pohřbu.

Objednávejte NON-STOP

SLEVA 2 500 Kč

Cena pohřbu

Pohřeb bez obřadu získáte za zvýhodněnou cenu se slevou 2 500 Kč když zavoláte na telefonní číslo 800 321 136.

Dle zákona 256/2001 Sb. o regulaci reklamy v pohřebnictví není povoleno aby byla cena pohřbu na webových stránkách, proto cenu sdělujeme telefonicky.

Zahrnuté služby

Projednání poskytované služby

Tisk smuteční oznámení – parte 30 ks

Doprava zesnulého po Praze

Uložení do rakve a úprava zesnulého

Kremační rakev

Zpopelnění zesnulého

Urna – úřední popelnice

Zajištění vystavení úmrtního listu na příslušné matrice

Chladící zařízení, které by nám bylo případně účtováno jinými subjekty, není součástí pohřbu bez obřadu a bude účtováno zvlášť.

Nezávazný dotaz na cenu

Uložení rakve do země

Pohřeb s uložením rakve do země (do hrobu či rodinné hrobky) je tradiční způsob pohřbu v naší zemi.

Pohřební služba Nymburk zajišťuje výkopové práce na hřbitově. Zajistíme důstojné uložení rakve do hrobu či hrobky.

Pohřeb do země se často kombinuje s církevním pohřbem, kdy kněz má nad rakví proslov před uložením do země.

Bezplatná linka

NON-STOP

Cena pohřbu

Dle zákona 256/2001 Sb. o regulaci reklamy v pohřebnictví není povoleno na webových stránkách uvádět ceny pohřbu, proto cenu sdělujeme telefonicky na čísle 800 321 136.

Detaily pohřbu

Pokud jste se rozhodli využít pohřeb do země, pomůžeme Vám tento pohřeb profesionálně zorganizovat. Zajistíme pohřeb do hrobu nebo do rodinné hrobky na Nymbursku nebo na pražských hřbitovech. Podle přání Vám zajistíme níže uvedené služby. Pokud máte k pohřbu nějaký dotaz neváhejte nás kontaktovat. 

Výběr vhodné rakve z našeho katalogu

Živá hudba.

Zajištění profesionálního řečníka nebo kněze ke vzpomínkovému proslovu přímo na hřbitově.

Pohřeb v kostele

Pohřební služba Nymburk zajišťuje veškeré církevní obřady na Nymbursku, respektujeme všechna Vaše přání

Bezplatná linka

NON-STOP

Cena pohřbu

Dle zákona 256/2001 Sb. o regulaci reklamy v pohřebnictví není povoleno na webových stránkách uvádět ceny pohřbu, proto cenu sdělujeme telefonicky na čísle 800 321 136.

Detaily pohřbu

Pokud máte o církevní pohřeb v kostele nebo v kapli zájem, Pohřební služba ATROPOS Vám zajistí vše potřebné.

Zapůjčení nezbytných předmětů ke smutečnímu obřadu jako jsou katafalk, svícny, stojany na věnce

Tradiční církevní pohřební ceremoniály.

Kněze případně civilního řečníka.

Církevní obřady provádíme speciálními pohřebními vozy Mercedes Benz.

Reprodukovanou nebo živou hudbu.

Státní svátek 8.5.

Máme otevřeno

Naše Pohřební služba je pro Vás k dispozici NON-STOP i během všech státních svátků. Volejte kdykoliv 800 321 136.

Máte-li zájem o pohřeb bez obřadu, můžete využít naši bezplatnou NON-STOP linku.